۰۶۱-۵۲۵۷۷۴۵۷ (۹ صبح الی ۱۸)
سبد خرید0

پرداخت مبلغ دلخواه به فروشگاه

پس از هماهنگی با بخش فروش فروشگاه جنوب کالا با فرم زیر قیمت توافق شده را پرداخت نمایید.

توجه: این صفحه صرفا مخصوص خریداران عمده بوده و بدون هماهنگی به هیچ عنوان مبلغی از این صفحه پرداخت ننمایید!